ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Παιδική λογοτεχνία είναι το σύνολο των αισθητικά δικαιωμένων κειμένων που είναι σε θέση να συμβάλλουν στη ψυχαγωγία των παιδιών και…

Continue Reading ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Είναι γεγονός πως ένας σημαντικός παράγοντας  στην καλή και αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές  είναι η ύπαρξη ισχυρών…

Continue Reading ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ